టెక్సాస్-రోడ్‌హౌస్

టెక్సాస్ రోడ్‌హౌస్ సైడ్‌లు అధ్వాన్నంగా ఉత్తమంగా నిలిచాయి

టెక్సాస్ రోడ్‌హౌస్‌లో రుచికరమైన స్టీక్స్ ఉండవచ్చు, కానీ వైపులా మర్చిపోవద్దు. ఏ టెక్సాస్ రోడ్‌హౌస్ సైడ్‌లు ఉత్తమమైనవి మరియు చెత్తగా ఉన్నాయో చూడండి. మీకు ఇష్టమైన ర్యాంక్‌లు ఉన్నాయో లేదో చూడండి.

లోగాన్స్ రోడ్‌హౌస్ Vs టెక్సాస్ రోడ్‌హౌస్: ఏది మంచిది?

U.S.లో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన రెండు స్టీక్‌హౌస్ చైన్‌లు తలపైకి వెళ్లినప్పుడు, ఏది ఉన్నతమైన పాశ్చాత్య-నేపథ్య ఉమ్మడిగా ఉద్భవించింది?